Tháng Tám 20, 2022

Trong chuỗi sản xuất nông nghiệp thì khâu quan trọng là khâu bảo quản sau thu hoạch, nó làm giảm lãng phí do dư thừa tiêu thụ không kịp. Theo thống kê sản phẩm nông nghiệp trên thế giới bị hủy bỏ lên đến 60%.

Chùm ảnh nông sản Vườn Ecotta

Làm nông nghiệp tự nhiên mất một thời gian đầu cho hệ sinh thái cân bằng. Sau đó ít phải chăm sóc, vì cây cối tự sinh tồn và bổ sung lẫn nhau. Những năm […]

Xem tiếp

Đăng ký ngay khóa học kỹ năng teambuilding của Ecotta?

Liên hệ ngay hôm nay